XVI stručni sastanak DPS održaće se u Beogradu, u četvrtak 29.06.2017. u 13 h.

Program