XI stručni sastanak DPS održaće se u Beogradu, u petak 11.12.2015. u 13 h.

 

PROGRAM