Tokom nedelje 17-21.05.2021. održava se nedelja Javnog zdravlja; webinar posvećen Jednom zdravlju održaće se 20.05.2021, u organizaciji Udruženja Jednog zdravlja zajedno sa Sekcijom za životnu sredinu i zdravlje Evropske Asocijacije za javno zdravlje (u trajanju od sat vremena na srpskom/hrvatskom jeziku). 

Molim Vas da podržite ovaj kratak događaj i Vašim ličnim prisustvom, a takođe i slanjem informacije na što više adresa i pozivanjem kolega, studenata ili drugih koji bi mogli biti zainteresovani – da nam se priklljuče.

Linkovi ka objavi sastanka i registraciji:

EUPHW – All for One health. Event title: Sinergy of One Health and Public Health –  https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW97

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9CA8pWXOO9JYCDbu_vx6x_xMoyI_HZ-XkB6ccloW6wjtXBA/viewform

Nakon registracije dobijate link za učešće.