VIII stručni sastanak DPS održaće se u Beogradu, u petak 12.12.2014. u 13 h.

 

PROGRAM