Projekti na kojima učestvuju članovi Društva parazitologa Srbije

Međunarodni

Projekti

Centar za parazitske zoonoze,

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Učesnici

2004-2006 Bilateralni projekti sa Univerzitetom na Kritu, Iraklion, Grčka Olgica Đurković Đaković: rukovodilac, Vladimir Ivović
2006-2008
2007-2009 Jačanje Srpskog Centra za Parazitske Zoonoze (FP6-INCO-CT-2006-043702 – SERBPARZOON) Olgica Đurković Đaković: rukovodilac; Aleksandra Nikolić; Branko Bobić; Ljiljana Sofronić Milosavljević; Snežana Tomanović; Željko Radulović; Marija Milutinović; Vladimir Ivović; Ivana Klun; Marija Marković; Tijana Štajner
2010-2011 Bilateralni projekt sa Univerzitetom Šampanj-Arden, Rems, Francuska (program “Pavle Savic”)  Olgica Đurković Đaković: rukovodilac
2010-2011 Bilateralni projekt sa Nacionalnim Centrom za Epidemiologiju, Budimpešta, Mađarska  Olgica Đurković Đaković: rukovodilac

Aktuelni

Centar za parazitske zoonoze,

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

2009-2013 COST Action FA 0805 (CAPARA) (http://www.capara.org) Olgica Đurković-Đaković: član Programskog komiteta; Ivana Klun; Vitomir Đokić; Tijana Štajner; Vladimir Ivović
2013-2017 COST Action FA TD1302 (http://www.cost.eu/TD1302) Olgica Đurković-Đaković: član Programskog komiteta; Branko Bobić: zamenik člana Programskog komiteta

Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”

2013-2017 COST Akcija BMBS TD1303 (EURNEGVEC) (http://www.cost.eu/TD1303) Sara Savić: MC za Srbiju

Nacionalni projekti

Centar za parazitske zoonoze,

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

2011-2013 Kontrola infekcija apikompleksnim patogenima: od novih mesta delovanja leka do predikcije(III 41019 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, rangiran no. 1 u biomedicini) Olgica Đurković Đaković: rukovodilac; Aleksandra Nikolić; Branko Bobić; Marija Marković; Miloš Busarčević; Ivana Klun; Tijana Štajner; Vitomir Đokić; Jelena Srbljanović

Pokrajinski projekti

 Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”

 2013-2014  Vektori zaraznih bolesti – mušice i komarci na regionu AP Vojvodine  Sara Savić