POZIV za prijavu radova za poseban broj časopisa posvećen klimi i vektorima-prenosivim patogenima (ko-urednik Snežana Tomanović):

Climate and Vector Borne Pathogens