DPS objavljuje poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS.

Radovi treba da su publikovani tokom 2020/2021., a rok za prijavu je 15.01.2022., na iklun@imi.bg.ac.rs.

Spisak prijavljenih radova možete pogledati ovde.