DPS objavljuje poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS.

Radovi treba da su publikovani tokom 2013/2014., a rok za prijavu je 01.11.2014., na iklun@imi.bg.ac.rs.

Spisak prijavljenih radova možete pogledati ovde.

Dodela nagrade planirana je za redovni decembarski sastanak Društva.