“1st CYSTINET International Conference”, 03-04/11/2015, Beograd

Društvo parazitologa Srbije sa zadovoljstvom najavljuje međunarodnu konferenciju COST akcije CYSTINET, i poziva zainteresovane da učestvuju.

http://cystinetconference.org/

Cystinet Belgrade Flyer WEB

Glavni cilj CYSTINET-a (Evropska mreža za teniozu/cisticerkozu) je da unapredi postojeća znanja o svinjskoj (Taenia solium) i goveđoj pantljičari (T. saginata) i o cisticerkoza / tenioza zoonoznom kompleksu bolesti (više informacija na www.cystinet.org).

U skladu sa One health konceptom, Prva međunarodna CYSTINET konferencija namerava da okupi evropske (i neke svetske) stručnjake za ove bolesti iz oblasti kako humane tako i veterinarske medicine, uključujući zoohigijenu i higijenu životnih namirnica. Ovaj skup predstavljaće jedinstveni forum za razmenu znanja, podataka i ideja, i ima za cilj da pruži priliku za stvaranje novih i jačanje postojećih partnerstava i saradnje. Nadamo se da će se održavanjem ovog skupa baš u Beogradu podstaknuti učešće kolega iz jugoistočne Evrope.