Poziv članovima DPS za prijavu za grant za učešće na kongresu ICOPA XV (Kopenhagen, 21-26.08.2022.)

Članovi DPS koji žele da učestvuju na XV međunarodnom kongresu parazitologije ICOPA 2022 u Kopenhagenu (21-26. avgusta) moći će da se prijave za finansijsku pomoć Društva. Biće dodeljeno do tri granta za kotizacije za mlade odn. studente doktorskih studija i mlade doktore nauka (do 4 godine nakon doktorata) i do dva granta za kotizacije za starije (u iznosu od 225 odn. 350 €, u zavisnosti od kategorije). Apstrakte koji budu prijavljeni na kongres i prihvaćeni, kandidati će slati i DPS-u radi ocene od strane Predsedništva. U slučaju više kandidata, prednost će imati kandidati koji budu dobili usmenu prezentaciju.

S obzirom na to da je rok za prijavu apstrakata za kongres 8. mart, a odluka o prihvatanju se očekuje 3. maja, zainteresovani članovi Društva mogu poslati svoje aplikacije za grant DPS-a do 9. maja 2022, na iklun@imi.bg.ac.rs (priložiti kratak CV, kratko motivaciono pismo i već prijavljeni apstrakt). Predsedništvo će odlučivati po aplikacijama do 16. maja, tako da dobitnicima ostane dovoljno vremena da do isteka roka za early-bird registraciju obave tehničke poslove (dobiju sredstva od DPS i plate kotizaciju).