Stručni sastanak Društva, XXV po redu, održan je 07/07/2022. godine, kojom prilikom su predstavljeni radovi nagradjeni Godišnjom nagradom DPS za 2020. god. i održana promocija monografjije “Štetni glodari: biologija, epizootiologija, ekologija i kontrola brojnosti” autora Dragana i Milene Kataranovski, čiji su izdavači preduzeće NNK i Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za R Srbiju (IBISS). Monografiju su veoma pohvalnim recima predstavili recenzenti dr Ivo Savić, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (u penziji), dr Vitomir Ćupić, redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine UB, i dr Ivana Mirkov, n. sav. IBISS-a, a ispred izdavača, n. sav dr Mirjana Mihailović, direktor IBISS-a. Svi recenzenti su bili jednoglasni u oceni da se radi o kapitalnom, enciklopedijskom delu naše stučne literature, koje osim nespornog akademskog značaja može imati i značajnu ulogu u praksi, kao vodič za suzbijanje štetnih vrsta glodara u našoj sredini.

Monografija je dostupna kod izdavača (NNK, direktor g. Miro Damjanović). Zainteresovani se mogu javiti na e-mail: i.p.nnki@eunet.rs.