DVM Ratko Sukara braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Epizootiološko-epidemiološki značaj zlatnog šakala (Canis aureus) u održavanju vektorima prenosivih zoonoza na teritoriji Republike Srbije“ u ponedeljak, 30/09/2019, u 12h u sali Katedre za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.