Mr ph. Jelena Srbljanović braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima“ u sredu, 10/10/2018, u 11h u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Vojvode Stepe 450).