DRUŠTVO PARAZITOLOGA SRBIJE


Bulevar oslobođenja 18/I, soba 111
11000 BEOGRAD
e-mail:  dps@imi.bg.ac.rs
Tel.: 2685 788/lok. 106; fax: 2643 691
Broj računa: 160-376632-36
Matični broj: 28088914
PIB: 107672769


PREDSEDNIŠTVO

 

Počasni Predsednik

Prof. dr Špiro Radulović

PREDSEDNIK                                                                               

Dr Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik
Nacionalna referentna laboratorija za toksoplazmozu
Centar za zoonoze prenošene hranom i vektorima, Centar izuzetnih vrednosti
Institut za medicinska istraživanja
Univerzitet u Beogradu
Dr. Subotića 4 P.O.Box 102, 11129 Beograd, Srbija


POTPREDSEDNIK

Dr Ljiljana Sofronić Milosavljević, naučni savetnik
Nacionalna referentna laboratorija za trihinelozu
Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju
Institut za primenu nuklearne energije
Univerzitet u Beogradu
Banatska 31b, 11080 Beograd, Srbija

SEKRETAR

Dr Ivana Klun, istraživač saradnik
Nacionalna referentna laboratorija za toksoplazmozu
Centar za zoonoze prenošene hranom i vektorima, Centar izuzetnih vrednosti
Institut za medicinska istraživanja
Univerzitet u Beogradu
Dr. Subotića 4 P.O.Box 102, 11129 Beograd, Srbija

ČLANOVI

Prof. dr Zoran Kulišić

Prof. dr Vera Nikolić

Prof. dr Dušan Lalošević

Prof. dr Suzana Otašević

Dr Zorica Dakić

Doc. dr Olivera Bjelić-Čabrilo

 

 

PRISTUPNICA

 

 

SKUPŠTINE I SASTANCI