Parazitološko udruženje Južne Afrike (PARSA) organizuje III Međunarodni kongres o parazitima divljih životinja u Skukuzi, Nacionalni park Kruger, od 24-27/09/2017. god

parasites_wildlife_1st_ann