Fifth European Dirofilaria and Angiostrongylus Days

U ime austrijskog Društva za tropsku medicinu… (OEGTPM) i evropskog Društva za dirofilariozu i angiostrongilozu (ESDA), Veterinarski fakultet u Beču objavio je poziv za FiEDAD, koji će se održati od 11-13. jula 2016.

link