Jelena Srbljanović jedan je od (samo) dva dobitnika EFP nagrade za mlade naučnike na XII EMOP-u održanom 20-24. jula u Turkuu, Finska, za rad “The antimalarial potential of novel aminoquinolines enhanced by adamantane as a carrier“.     ČESTITAMO !

 

js.prezentacija crop