IX stručni sastanak DPS održaće se u Novom Sadu, u petak 27.03.2015. u 12 h.

 

PROGRAM