Archive for the ‘Vesti’ Category

Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS...

Posted by urednik On December - 24 - 2021 Comments Off on Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS 2021.

DPS objavljuje poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS. Radovi treba da su publikovani tokom 2020/2021., a rok za prijavu je 15.01.2022., na iklun@imi.bg.ac.rs. Spisak prijavljenih radova možete pogledati ovde.

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Webinar Javno zdravlje 20.05.2021.

Posted by urednik On May - 11 - 2021 Comments Off on Webinar Javno zdravlje 20.05.2021.

Tokom nedelje 17-21.05.2021. održava se nedelja Javnog zdravlja; webinar posvećen Jednom zdravlju održaće se 20.05.2021, u organizaciji Udruženja Jednog zdravlja zajedno sa Sekcijom za životnu sredinu i zdravlje Evropske Asocijacije za javno zdravlje (u trajanju od sat vremena na srpskom/hrvatskom jeziku).  Molim Vas da podržite ovaj kratak događaj i Vašim ličnim prisustvom, a takođe i slanjem […]

Categories: Arhiva vesti, Vesti

DPS čestita svojim članovima na učešću u...

Posted by urednik On December - 15 - 2020 Comments Off on DPS čestita svojim članovima na učešću u medjunarodnoj saradnji

DPS čestita svojim članovima na učešću u medjunarodnoj saradnji:   Barruet R, Devez A, Dupouy-Camet J, Karadjian G, Plavsa D, Chydériotis G, Vallée I, Sofronic-Milosavljevic L, Yera H (2020): A common source for a trichinellosis outbreak reported in France and Serbia in 2017. Euro Surveill 25, 24: 1900527. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.24.1900527 (IF2018 = 7.421, Infectious Diseases […]

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS

Posted by urednik On December - 11 - 2020 Comments Off on Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS

DPS objavljuje poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS. Radovi treba da su publikovani tokom 2019/2020., a rok za prijavu je 15.12.2020., na iklun@imi.bg.ac.rs. Spisak prijavljenih radova možete pogledati ovde.

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Martovsko izdanje vesti evropske federacije...

Posted by urednik On March - 11 - 2020 Comments Off on Martovsko izdanje vesti evropske federacije parazitologa – EFP

EFP NEWSLETTER N°10

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS

Posted by urednik On November - 15 - 2019 Comments Off on Poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS

DPS objavljuje poziv za prijavu radova za godišnju nagradu DPS. Radovi treba da su publikovani tokom 2018/2019., a rok za prijavu je 06.12.2019., na iklun@imi.bg.ac.rs. Spisak prijavljenih radova možete pogledati ovde. Dodela nagrade planirana je za redovni decembarski sastanak Društva.

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Odbrana doktorske disertacije Ratka Sukare...

Posted by urednik On September - 23 - 2019 Comments Off on Odbrana doktorske disertacije Ratka Sukare (30/09/2019)

DVM Ratko Sukara braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Epizootiološko-epidemiološki značaj zlatnog šakala (Canis aureus) u održavanju vektorima prenosivih zoonoza na teritoriji Republike Srbije“ u ponedeljak, 30/09/2019, u 12h u sali Katedre za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

Categories: Arhiva vesti, Vesti

Treći poziv na 53. Dane preventivne medicine...

Posted by urednik On July - 17 - 2019 Comments Off on Treći poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019.

Treći poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019. i uputstvo za poster   Poziv 53. DPM-3 Poster presentation template

Drugi poziv na 53. Dane preventivne medicine...

Posted by urednik On July - 11 - 2019 Comments Off on Drugi poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019.

Drugi poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019.   Drugi poziv 53DPM  

Categories: Arhiva vesti

Poziv na 53. Dane preventivne medicine –...

Posted by urednik On May - 30 - 2019 Comments Off on Poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019.

Poziv na 53. Dane preventivne medicine – Niš 24-27.09.2019.   Prvi poziv 53DPM Poster presentation template