Veliki uspeh naših članova! Članovi DPS na projektima Horizon 2020 i Horizon Europe programa EU

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je upravo (01.01.2022.) započeta realizacija projekta iz IMI2-RIA Horizon 2020 programa pod nazivom “FACILITATE: Horizon FrAmework for ClInicaL trIal participants’ daTA reutilization for a fully Transparent and Ethical ecosystem”, a članovi projektnog tima su i dr Olgica Đurković-Đaković i dr Ivana Klun. Projekat je tzv. “horizontalni” (na korist svima u Health oblasti), jer za cilj ima stvaranje pravnog, etičkog i informatičnog okvira za nesmetanu re-upotrebu postojećih kliničkih podataka iz prethodnih istraživanja i u druge svrhe, a na korist pacijenata čiji se podaci koriste. Budžet projekta je 6,9 M €, od čega EU doprinosi 3,2 M €, a traje do 31.12.2025.

Sa ponosom objavljujemo da je projekat iz Health-RIA Horizon Europe programa pod nazivom “CLIMOS: Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with COst-benefit and Climate-policy MeasureS” upravo odobren za finasiranje. Početak realizacije se očekuje na leto 2022., a u pitanju je 3-godišnji klasični istraživački projekat čiji je budzet 9,7 M € . Idejni tvorac projekta je dr Suzana Blesić iz IMI UB, koja je i tehnički ko-koordinator. Tim IMI upotpunjuju dr Olgica Đurković-Đaković (sa Suzanom i identifikovala temu projekta), i dr Ivana Klun, koje su odgovorne za organizaciju istraživanja koja se odnose na Leishmania spp.

Ovo je veliki uspeh za našu nauku u celini, posebno što se radi o projektu iz Health programa u kome su srpski istraživači do sad imali najmanje uspeha, a naročito za naše Društvo!